header image

Welkom op de website van Huisartsenkring Wendelen!

De huisartsenkring Wendelen groepeert de huisartsen van Lummen, Loksbergen, Zelem, Halen, Berbroek, Donk, Herk-de-Stad, Kermt, Schakkebroek, Schulen, Spalbeek, Stevoort en Tuilt.

Zij organiseert de wachtdienst in de regio Halen - Lummen tijdens de week (maandag tot donderdag). In de overige gebieden organiseert zij ook de wachtdienst tijdens het weekend.

Daarnaast zorgt de kring ook voor navorming en overleg tussen de verschillende huisartsen.

Tevens worden de nodige contacten onderhouden met de partners in de eerstelijn, de specialisten en ziekenhuizen, alsook met de overheid, met het oog op het optimaliseren van de zorg en het stimuleren van preventie.

Placeholder image Placeholder image Placeholder image Placeholder image